Foredrag: Ecuador og Galapagos

Starttidspunkt: 27. januar 2023, kl 14.00 Sluttidspunkt: 27. januar 2023, kl 17.00

Marianne og Henning

Deltagere:

  • Inge Lise Mortensen
  • Bodil Møller
  • Jørgen Hansen
  • Anna Sandfeld (2 deltagere)
  • Grethe og Erik Schmidt
  • Erna og John Lund Nielsen
  • Bibi og Morten Blenker
  • Thorkild Buch (2 deltagere)